Αλατόμετρο

  • 05002
  • Μέτρηση αλατότητας 0 - 20 Baume
  • 2
  • default

Αλατόμετρο μέτρησης Baume άλμης (μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης όταν η θερμοκρασία του νερού άλμης είναι 15°C)