05002-1
05002-3
05002-4

Αλατόμετρο

  • 05002
  • Μέτρηση αλατότητας 0 - 20 Baume
  • 17
  • default

Αλατόμετρο μέτρησης Baume άλμης (μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης όταν η θερμοκρασία του νερού άλμης είναι 15°C)