05026
05026-05027-05063

Ογκομετρικός κύλινδρος 250ml

  • 250ml
  • pp
  • Ιταλία
  • 5
  • default
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar

Χαρακτηριστικά: Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος για αξιόπιστες μετρήσεις χημείου – εργαστηρίου.

Διαθέσιμος και σε 100 και 500 ml