11041

Αλκαλικό καθαριστικό PBS 512

  • Ελλάδα
  • 20 lt
  • 2
  • default
  • Πιστοποιημένο καθαριστικό
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar

Αλκαλικό καθαριστικό για καθημερινή χρήση στις γραμμές παραγωγής.