11007

Υγρό σαπούνι SELECT

  • Ελλάδα
  • 4 kg
  • 1
  • default
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar

Υγρό σαπούνι χαμηλού αφρισμού με απολυμαντική δράση κατάλληλο για όλα τα σκεύη επαγγελματικού χώρου (πλαστικά καλούπια, ανοξείδωτα κτλ)