11041

Όξινο καθαριστικό PBS 523

  • Ελλάδα
  • 10 lt
  • 0
  • default
  • Πιστοποιημένο καθαριστικό
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar

Όξινο καθαριστικό για τον καθαρισμό αρμεκτικών μηχανημάτων καθώς και για την γραμμή παραγωγής τυροκομείου.