06088

Γάντια οξέων – χημικών 30 cm

 • 30 cm
 • Ιταλία
 • 8-8,5
 • Ζεύγος
 • 4
 • yes
 • 40
 • 41
 • default
 • right-sidebar
 • classic-editor
 • a:1:{i:0;s:0:"";}

Γάντια προστασίας οξέων χημικών.