Σίτα πλαστικού φίλτρου

01142
01141

Σίτα πλαστικού φίλτρου

  • Ανταλλακτική σίτα φίλτρου στράγγισης γάλακτος.
  • Ιταλία
  • 0
  • default
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar

Σίτα πλαστικού φίλτρου ιδιαίτερα πυκνή για την στράγγιση γάλακτος.

Ποστέθηκε στο καλάθι: