01142
01141

Σίτα πλαστικού φίλτρου

  • Ανταλλακτική σίτα φίλτρου στράγγισης γάλακτος.
  • Ιταλία
  • 0
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar
  • classic-editor
  • a:1:{i:0;s:0:"";}

Σίτα πλαστικού φίλτρου ιδιαίτερα πυκνή για την στράγγιση γάλακτος.