Σίτα πλαστικού φίλτρου

Σίτα πλαστικού φίλτρου

  • Ιταλία
  • ανταλλακτική σίτα φίλτρου στραγγίσματος
  • 2
  • default
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar

Σίτα πλαστικού φίλτρου, ιδιαίτερα πυκνή για την στράγγιση γάλακτος, αποσπάτε και πλένετε εύκολα.