01017
01017

Σίτα πλαστικού φίλτρου

  • Ιταλία
  • ανταλλακτική σίτα φίλτρου στραγγίσματος
  • 19
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar
  • classic-editor
  • a:1:{i:0;s:0:"";}

Σίτα πλαστικού φίλτρου, ιδιαίτερα πυκνή για την στράγγιση γάλακτος, αποσπάτε και πλένετε εύκολα.