10009

Ασβέστιο

  • 10009
  • Υγρό ασβέστιο για επαγγελματική τυροκόμηση της εταιρίας HANSEN
  • Δανίας CHR HANSEN
  • 20 lt
  • 12
  • yes
  • 40
  • 41
  • default
  • right-sidebar